Centennial Skatepark

vote data

3000 W Edinger Ave

Santa Ana, CA 92704

6am - 10pm

More Skateparks in California

Hazard Skatepark

Los Angeles, CA

Washington Street Skatepark

San Diego, CA

Fremont Skatepark

Fremont, CA

Glendale Skatepark

Glendale, CA

Chino Skatepark

Chino, CA

HBHS Skatepark

Huntington Beach, CA

Christa McAuliffe Skatepark

Cameron Park, CA

Village Skatepark

Paramount, CA

Twentynine Palms Skatepark at Luckie Park

Twentynine Palms, CA

Harada Heritage Skatepark

Corona, CA

Carlsbad Skatepark

Carlsbad, CA

City of Santa Clarita Skatepark

Santa Clarita, CA

Harada Skatepark

Eastvale, CA

Lake Forest Etnies Skatepark

Lake Forest, CA

Stockton Skatepark

Stockton, CA

Burgess Skatepark

Menlo Park, CA

William Peak Skatepark

Buena Park, CA

Palm Springs Skateboard Park

Palm Springs, CA

Provident Skatepark

Visalia, CA